Fri May 24, 2019 2:54 pm

ok
Vaela (42011286) (From PSO @ lobby 1)

Fri May 24, 2019 2:54 pm

ep1 xmas
Lyudmila (42006855) (From PSO @ lobby 1)

Fri May 24, 2019 2:54 pm

which fiasco are we dong?
Vaela (42011286) (From PSO @ lobby 1)

Fri May 24, 2019 2:54 pm

try whit
Lyudmila (42006855) (From PSO @ lobby 1)

Fri May 24, 2019 2:54 pm

another purp run?
Lana (42011041) (From PSO @ lobby 1)

Fri May 24, 2019 2:54 pm

sure thing
Lana (42011041) (From PSO @ lobby 1)

Fri May 24, 2019 2:54 pm

fiasco?
Lyudmila (42006855) (From PSO @ lobby 1)

Fri May 24, 2019 2:52 pm

maybe I should just make that n/ab/h dm
Lyudmila (42006855) (From PSO @ lobby 1)

Fri May 24, 2019 2:25 pm

ok
Lyudmila (42006855) (From PSO @ lobby 1)

Fri May 24, 2019 2:25 pm

MA4C?
Lana (42011041) (From PSO @ lobby 1)

Fri May 24, 2019 2:22 pm

endorphans
Vaela (42011286) (From PSO @ lobby 1)

Fri May 24, 2019 2:22 pm

wait, dorphons
Lyudmila (42006855) (From PSO @ lobby 1)

Fri May 24, 2019 1:06 pm

im down for wat ever
archerbot (42012045) (From PSO @ lobby 1)

Fri May 24, 2019 1:05 pm

gonna sit one out
Lyudmila (42006855) (From PSO @ lobby 1)

Fri May 24, 2019 1:05 pm

hmm ES?
Lana (42011041) (From PSO @ lobby 1)

Fri May 24, 2019 12:47 pm

good luck
Nayti (42011993) (From PSO @ lobby 1)

Fri May 24, 2019 12:47 pm

ep1 mas?
Lyudmila (42006855) (From PSO @ lobby 1)

Fri May 24, 2019 12:45 pm

hi
Vaela (42011286) (From PSO @ lobby 1)

Fri May 24, 2019 12:18 pm

ok
Lana (42011041) (From PSO @ lobby 1)

Fri May 24, 2019 12:18 pm

ep4 mas purple?
Unknown (42006855) (From PSO @ lobby 1)

Fri May 24, 2019 12:03 pm

-cries0
Nayti (42011993) (From PSO @ lobby 1)

Fri May 24, 2019 12:03 pm

don't be MAD!
Nayti (42011993) (From PSO @ lobby 1)

Fri May 24, 2019 12:03 pm

sorry
Nayti (42011993) (From PSO @ lobby 1)

Fri May 24, 2019 12:03 pm

val
Nayti (42011993) (From PSO @ lobby 1)

Fri May 24, 2019 12:02 pm

good luck
Nayti (42011993) (From PSO @ lobby 1)